การพบการปลอมปนตัวยาในกาแฟและอาหารเสริม
23 พฤษภาคม 2560
60 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคไวรัสตับ โดย ผศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การพบการปลอมปนตัวยาในกาแฟและอาหารเสริม โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล