เรื่องน่ารู้ของฟิลเลอร์
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งาน "ชราชนม์คนคุณภาพ" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เรื่องน่ารู้ของฟิลเลอร์ โดย นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย