อ้วนกลมระทมไต
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสุขภาพช่องปากของคนไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อ้วนกลมระทมไต โดย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม