ข้อควรรู้เรื่องออทิสติก ปัจจัยเสี่ยงและความหวังในการบำบัดรักษา
8 พฤษภาคม 2560
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาการนอนไม่หลับ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ข้อควรรู้เรื่องออทิสติก ปัจจัยเสี่ยงและความหวังในการบำบัดรักษา โดย อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย