ยาเสื่อมคุณภาพ-การสังเกตยาหมดอายุ และสิทธิสำคัญที่ผู้ป่วยควรทราบ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคคอตีบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยาเสื่อมคุณภาพ-การสังเกตยาหมดอายุ และสิทธิสำคัญที่ผู้ป่วยควรทราบ โดย ภก.ปุญญ์ ชัยรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย