ฟันปลอมทั้งปาก
4 พฤษภาคม 2560
53 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เวชศาสตร์ชะลอวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ฟันปลอมทั้งปาก โดย ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย