การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการสำลัก
3 พฤษภาคม 2560
57 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การผ่าตัดต้อกระจก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการสำลัก โดย ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย