ความขัดแย้งของคนในองค์กร
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การปวดหลังในผู้สูงอายุ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความขัดแย้งของคนในองค์กร โดย อ.ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย