โรคติดเชื้อที่มาจากสัตว์เลี้ยงและแมลง
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคติดเชื้อที่มาจากสัตว์เลี้ยงและแมลง โดย อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย