โรคกระดูกพรุนและแคลเซียม
26 เมษายน 2560
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เครื่องเทอโมตรอน-อาร์เอฟ 8 ทางเลือกในการรักษามะเร็ง โดย พญ.ศศิกาญจน์ จำจด แพทย์ด้านรังสีมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคกระดูกพรุนและแคลเซียม โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย