กล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังอักเสบ
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังอักเสบ โดย ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย