การทำแผลและดูแลแผลกดทับ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเป็นต้อหิน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำแผลและดูแลแผลกดทับ โดย ภญ.กนกรัตน์ คงทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย