อาการผิดปกติทางจิตใจ
19 เมษายน 2560
65 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาการผิดปกติทางจิตใจ โดย ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย