การปรับพฤติกรรมแปลกๆ ของเด็ก
18 เมษายน 2560
59 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหัด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การปรับพฤติกรรมแปลกๆ ของเด็ก โดย พญ.พริม ทัพวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี