ยาเรา ใครเล่าควรรู้
14 เมษายน 2560
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เตือนระวัง สตรีมีครรภ์และเด็กเล็กควรหลีกเลี่ยงสารพิษในผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่มีในบ้าน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยาเรา ใครเล่าควรรู้ โดย ภก.จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย