ผู้สูงอายุกับภาวะโรคเรื้อรังร่วมหลายโรค
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสุขภาพผู้ชายกับแนวทางการตรวจสอบยาปลอม โดย นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ผู้สูงอายุกับภาวะโรคเรื้อรังร่วมหลายโรค โดย อ.ดร.ศกุนตลา อนุเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย