ยาพ่นสูดที่ใช้รักษาโรคหอบหืด
7 เมษายน 2560
64 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารมีประโยชน์สำหรับสตรีตั้งครรภ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยาพ่นสูดที่ใช้รักษาโรคหอบหืด โดย ผศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย