แปรงแห้ง
6 เมษายน 2560
56 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสามารถลดจำนวนเด็กป่วยลงได้ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แปรงแห้ง โดย ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษ ฎาพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย