โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
3 เมษายน 2560
62 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งเม็ดเลือดขาว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดย อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย