ยาเบญจอำมฤตย์
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เลิกบุหรี่อย่างไรไม่ให้อ้วน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยาเบญจอำมฤตย์ โดย นพ.วัฒนะ พันธุ์ม่วง ผอ.สำนักงานพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ผสมผสาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

สุขภาพดีสร้างได้ :
วิธีเก็บยาให้ถูกต้อง โดย ภก.กิติยศ ยศสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โคลิค (Colic)