การใช้ยาเบาหวานและการดูแลตนเอง
31 มีนาคม 2560
62 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อันตรายในโซเดียม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้ยาเบาหวานและการดูแลตนเอง โดย ผศ.ภญ.ดร.สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย