บุหรี่กับวัณโรค
28 มีนาคม 2560
54 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วัณโรค โดย ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ อายุรแพทย์โรคปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
บุหรี่กับวัณโรค โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่