การทำกายภาพบำบัดลดอาการปวดในผู้สูงอายุ
27 มีนาคม 2560
60 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาการนอนกรน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดลดอาการปวดในผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย