การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ผลไม้ที่ช่วยบำรุงสายตา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดย ผศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย