การรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care)
28 พฤษภาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) โดย พญ.กฤตชญา ฤทธิ์ฤาชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สุขภาพดีสร้างได้ :
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายกับการลดน้ำหนัก โดย นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

คำนี้ต้องขยาย :
ไข้กาฬหลังแอ่น