สุขภาพทางเพศ
16 มีนาคม 2560
36 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การชะลอความเสื่อมชราของผิวหนังและการต้านอนุมูลอิสระ โดย ผศ.ภญ.ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สุขภาพทางเพศ โดย รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ฝ่ายสูติศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย