รู้ไว้ห่างไกลวัณโรคและเชื้อดื้อยา
6 มีนาคม 2560
63 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กินอย่างไรไม่ให้อ้วนหลังคลอด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ไว้ห่างไกลวัณโรคและเชื้อดื้อยา โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย