โรคพิษสุนัขบ้า
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
นวัตกรรมเม็ดมะค่าตรวจฝ่าเท้า โดย คุณสมบูรณ์ แนวมั่น พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคพิษสุนัขบ้า โดย รศ.ภญ.ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย