รอยโรคที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและมะเร็งในช่องปาก
2 มีนาคม 2560
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รอยโรคที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและมะเร็งในช่องปาก โดย ผศ.ทญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย