อยู่อย่างไรกับโรคธาลัสซีเมีย
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การระบาดของโรคสุกใส

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อยู่อย่างไรกับโรคธาลัสซีเมีย โดย ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย