อาการปวดคอบ่าที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 28 "Megatrends in Public Health สาธารณสุขไทย เทรนด์ใหม่ทันโลก" โดย นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาการปวดคอบ่าที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ