โรคทางกายภาพบำบัดที่พบบ่อย
20 กุมภาพันธ์ 2560
52 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคมือเท้าปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคทางกายภาพบำบัดที่พบบ่อย โดย คุณนลินี จิตเสงี่ยม นักกายภาพบำบัดชำนาญการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย