ออกกำลังกายอย่างไรให้ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม
26 พฤษภาคม 2557
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศสำรองเซรุ่มแก้พิษงู 7 ชนิด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ออกกำลังกายอย่างไรให้ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม โดย อ.รัฐพร สีหะวงษ์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
เครื่องดื่มรสหวานมีผลต่อความอ้วนหรือไม่ โดย นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

คำนี้ต้องขยาย :
ไขมันพอกตับ