การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการรักษาผู้ป่วยแบบจำเพาะต่อบุคคล
17 กุมภาพันธ์ 2560
49 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการปวดหลังในผู้สูงอายุ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการรักษาผู้ป่วยแบบจำเพาะต่อบุคคล โดย ภญ.ดร.วฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย