คลายข้อสงสัยในการให้นมแม่
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รอยโรคในช่องปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
คลายข้อสงสัยในการให้นมแม่ โดย คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี