การดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย
13 กุมภาพันธ์ 2560
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย โดย รศ.สุพรรณ สุขอรุณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย