การศึกษาเภสัชศาสตร์ของสารสกัดสมุนไพรในสิ่งมีชีวิต
3 กุมภาพันธ์ 2560
51 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การศึกษาเภสัชศาสตร์ของสารสกัดสมุนไพรในสิ่งมีชีวิต โดย ผศ.ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย