แผลในช่องปาก
2 กุมภาพันธ์ 2560
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เล็บที่มีปัญหามีลักษณะอย่างไร

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แผลในช่องปาก โดย รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย