รังสีกับมนุษย์
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รังสีกับมนุษย์ โดย ผศ.ปิยะนาท เพชรจันทร์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย