การใช้วัสดุพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาวัคซีนที่ทนอุณหภูมิ
27 มกราคม 2560
51 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ลมชักในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้วัสดุพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาวัคซีนที่ทนอุณหภูมิ โดย ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย