ไตพังได้อย่างไร
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไตพังได้อย่างไร โดย ดร.นพ.อัษฏาศ์ ลีฬหวนิชกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย