กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดไหล่
23 มกราคม 2560
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดไหล่ โดย อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย