การออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน
21 พฤษภาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน โดย นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
การอดอาหารทำให้น้ำหนักลดได้จริงหรือไม่ โดย นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

คำนี้ต้องขยาย :
เอ็นกล้ามเนื้อ