ไขมันเกาะตับ
20 มกราคม 2560
55 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เด็กกับความผูกพันทางอารมณ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไขมันเกาะตับ โดย ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย