ใช้ยาอย่างไรให้ถูกวิธี
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ใช้ยาอย่างไรให้ถูกวิธี โดย ภญ.สุรางคณา พึ่งรุ่ง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย