เมื่อลูกท้องผูก ใครว่าเรื่องเล็ก
11 มกราคม 2560
8 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เด็กแรกเกิด-12 ปี เข้ารับวัคซีนพื้นฐาน 8 ชนิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เมื่อลูกท้องผูก ใครว่าเรื่องเล็ก โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการคลินิก 101.5
10 มกราคม 2560