Reverse Culture Shock
10 มกราคม 2560
47 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การอาเจียนในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
Reverse Culture Shock โดย อ.ดร.พนิตา เสือวรรณศรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย