โรคสะเก็ดเงิน
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การอบซาวน่ามีผลต่อสุขภาพตาจริงหรือไม่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคสะเก็ดเงิน โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย