ปัญหาการใช้ยาในชุมชน
6 มกราคม 2560
49 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาการใช้ยาในชุมชน โดย ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย