การตรวจสุขภาพประจำปี: ความสำคัญ การเตรียมตัว และการดูแลตนเอง
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สรุปสถิติการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 ตลอดปี 2559

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การตรวจสุขภาพประจำปี: ความสำคัญ การเตรียมตัว และการดูแลตนเอง โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย